21 decembrie 2012

Poveste de citit în seara de Crăciun Mirabunda cea mai mirabundă:
Minunea de la Vorobiev

      Oprim povestea noastră, pentru altă poveste, și mai adevărată, și mult, mult mai de a se minuna tot omul ascultând-o. Total neverosimilă! O coincidență mai mare și mai zguduitoare e greu să-ți imaginezi! Darămite s-o trăiești, tu sau altul, nu contează cine, cuiva să i se întâmple și i s-a întâmplat, iar tu, dacă ești normal la simțire, la suflet și la cap, te minunezi și te bucuri aflând de ea și dându-ți seama că e deasupra oricărei scorniri scriitoricești, dar și adevărată! Petrecută! Întâmplată! Deloc scornicită!
      Să zicem că mi-ar fi trecut mie prin freză povestea ce urmează și m-aș fi gândit s-o scriu, s-o public! Adică mi-aș fi imaginat-o! Imediat aș fi alungat din minte gândul, intenția de-a o scrie, de-a o trece pe hârtie, zicând ceea ce oricare altul în locul meu, adică vreun coleg nimerit prin apropiere, un Tolstoi sau Rebreanu, Dickens sau mon oncle Balzac, ar fi zis: e prea de oaie, colega! Nu ține, e total neverosimilă și imposibilă! E cusută cu ață albă albă! E la fel de puțin probabilă ca și apariția vieții prin evoluția strict naturală, darwiniană, de la apă chioară la ochiul atoatevăzător!
      Iată povestea, cu o mică introducere a subsemnatului de mine, după care vă trimit și la bibliografie, ca să credeți ceea ce nu pare de crezut și ca să vă minunați ca lumea:
      este povestea unui soldat român din Maramureș, în Primul Război Mondial, când a combătut în armata chesaro-crăiască, a Imperiului Habsburgic. Luat prizonier de ruși, a ajuns, firește, și în Siberia, unde l-a prins Marea Revoluție din Octombrie Roșu. Drept care nu a mai putut părăsi raiul sovietic, laolaltă cu toți ceilalți vreo două sute de milioane de celaveci. A fost nevoit să supraviețuiască cum s-o putea, departe de țară și de familia rămasă în urma sa: femeie și doi copii... Plecând din Siberia spre Soare Apune, ca să se apropie de baștină, s-a oprit într-un sat de cazaci de pe Don, doborît de oboseală, de foame și de boli. Localnicii l-au oblojit și l-au făcut iar om! Ba chiar, după ce s-a însurat cu fata starostelui de cazaci din sat, după câțiva ani a fost el ales de cazaci să le fie staroste... A scăpat cu viață din marea foamete a anilor ’30, el singur și fata doar... Nevasta și un băiețel pierindu-i pe mâna consătenilor, canibalizați de bolșevici!...
      Apoi a venit războiul al doilea, încă mai mondial decât primul, iar curând pe malul Donului și-a făcut apariția falnic Armia Română.
      ...Mergem acum la bibliografie. Așa procedează orice autor serios, citează. Citez, deci, din volumul Constantin Roiban. Jurnal de front, publicat de domnul Dan Șalapa la Drobeta Turnu Sever. Constantin Roiban a fost învățător. Chemat sub drapelul Patriei, și-a făcut datoria de oștean, dar și de dascăl, căci a ținut un Jurnal de front, scris cu talent și cu multă onestitate, lăsându-ne astfel un document extrem de prețios pentru a pătrunde în sufletul combatantului român de pe frontul de Răsărit. Jurnalul a fost găsit de Dan Șalapa după mai bine de o jumătate de secol și publicat într-un tiraj de 500 de exemplare. La mine a ajuns unul din ultimele exemplare. Mi l-a dăruit domnul Dan Șalapa. Bănuia că o anumită relatare privind iunie 1940 în Basarabia mă va interesa. E adevărat, m-a interesat! Numai că eu am citit mai departe, prins de farmecul însemnărilor neprelucrate artistic. Ne-literare!... Așa am ajuns și la pagina 157 a caietului. Citez:
24 iulie. După hartă, până la Vorobiev ar mai fi vreo cinci kilometri. (...)
În sfârşit se vede un nor de praf pe drumul dinspre răsărit. Va fi agentul de la regiment, pe care-l aştept de trei zile? Da! E un motociclist şi, sub crusta de praf, aşezată pe faţă-i, recunosc pe Muntean, agentul nostru. Îmi dă ordinul în care se spune că pot rămâne la Vorobiev până la un contra-ordin. Regimentul este la Iepifanoff, peste alte dune, către malul Donului. Gândesc că, dacă e vorba de şedere, să-mi caut singur un cantonament mai bun. În cap de amurg, plec călare pe singura uliţă, cu case de locuit. Tocmai în capătul satului găsesc o casă mai curată pe dinafară, acoperită tot cu trestie ca şi suratele ei, o casă cu pomi şi verdeaţă împrejur. În ograda închisă cu şanţ, nu se vede nimeni. Nu ştiu, nu-mi dau seama ce anume mă îndeamnă, mă împinge să sar cu Olguţa (iapa ofiţerului - n. red.) şanţul puţin adânc, să mă apropii de uşă. Bat cu cravaşa în uşă, dar nu răspunde nimeni. Privesc mai atent dacă se vede vreun lacăt, dar în loc de lacăt zăresc un… aviz mititel ca o carte de vizită, prins cu o piuneză. Curiozitatea mă împinge jos din şa, mă apropii şi cetesc: “Nu va cartirui nimeni, aici!” Această carte de vizită, semnată cu numele unui Colonel român din cavalerie, aşezată pe uşa unei case căzăceşti, îmi măreşte nedumerirea. Bat cu mânerul revolverului, mai tare, repetat şi, pe o fereastră ce se deschide, scoate capul o… mândreţă de cazacă, căreia îi spun aspru să deschidă uşa. Ea îmi răspunde că nu poate şi, tot râzând, îmi arată cu mâna cartea de vizită şi mă întreabă dacă ştiu să cetesc. Mă înfurii, învârtesc automatul în mână, dar cazaca, în loc să fugă din fereastră, se aşază mai bine cu brâncii şi râde, râde aşa de drăgălaş, săltându-şi sânii bine conturaţi, încât… mă desarmează. Mă gândesc că înăuntru este vreun pişicher de major, ei care au năravul cu cărţile de vizită, prinse cu pioneză pe uşă, care, în timp ce eu mă înfurii în faţa cetăţii zăvorâte, el se lăfăeşte după cină, în patul pufos - sau poate că şmecherul e chiar Nicu Radu, care şi-a aranjat al doilea cantonament. Îi spun că, dacă nu deschide imediat, voi sparge uşa. Ca să-i dovedesc că aşa voi face, trântesc un picior în uşa ce se dârdâie în ţâţâni. Văzând că nu glumesc, cazaca deschide uşa, continuă să zâmbească drăgălaş, şi mă invită să intru. Ştie că sunt ofiţer. Mai ştiu eu ce poate fi? În Rusia asta haotică, de multe ori, moartea ţi se prezintă mascată de zâmbete frumoase, de aceea, fără să las pistolul automat din mână, păşesc cu atenţie în semi-întunerecul dintr’o cameră în care a intrat drăcoasa de cazacă. Aprinde repede o lămpiţă, pe care o aşază pe colţul unui şifonier şi apucă cu mâna tot aşa de repede un şnur atârnând. Se întoarce tot zâmbitoare, ademenitoare şi-mi face semn cu degetul la buze să tac. Fulgerător, mă gândesc că, la capătul şnurului, poate fi mina ancorată ce ne va îngropa într’o secundă sub dărâmăturile casei şi rostesc în gând o scurtă rugăciune către Maica Domnului, păşind spre cazacă, cu intenţia de-a o împiedica să mai facă vreo mişcare. Îi spun să nu tragă sfoara că atunci voi trage în ea. Continuă să zâmbească, ştie bine că voi trage şi… trage ea, repede, de  sfoară. Un alunecat metalic de belciuge se aude, şi perdeaua mare ca o cortină, lunecă într’o parte lăsând să se vadă un … pat mare, curat. Zâmbesc şi eu, îmi aşez pistolul în toc, şi, cu paşi mărunţi, mă apropii de patul mare, în semiobscuritatea odii. Dar, patul nu-i pentru mine pregătit. Este deja ocupat de doi bărbaţi, unul bătrân, cu barbă albă, şi altul tânăr, cari sunt cufundaţi în somn adânc. ”Moi papa i moi brat  (În limba rusă: Tatăl meu şi fratele meu - n. red.), abia şopteşte cazaca şi lacrimile îi şiroiesc pe obrajii frumoşi. Rămân foarte surprins la recomandaţia ei, fiindcă pe un scaun zăresc uniforma unui sergent român. Tot în şoaptă îi spun să nu-şi râdă de mine, că dă de dracu’! Dintr’o raniţă românească îmi întinde un livret, pe care, răsfoindu-l, citesc: “Sergent Brad Silviu, contig. 1930, născut în com. Saru, jud. Maramureş, fiul lui Ion şi Stanca. Regimentul X roşiori”. Nu înţeleg nimic. Să înţeleagă Dumnezeu. Nu vreau să tulbur somnul nimănui, fie chiar duşman, mă întorc şi vreau să plec, dar, din nebăgare de seamă, lovesc un scăunel ce se răstoarnă cu zgomot. Tânărul din pat se mişcă, sare jos şi’ntreabă mirat ce vreau, în vorbă curată, românească.
- Ale cui sunt hainele de pe scaun? Ce cauţi aici?
- Să trăiţi, don’ locotinent, sunt ale mele. Aici sunt la tata, acasă !
Mirat, mă aşez pe un scaun, sergentul se îmbracă repede şi mă roagă să-l ascult.
Privesc pe fereastră, şi văzând pe Tufiţă, îl strig să-i dau pe Olguţa s’o ducă la grajd cu ceilalţi cai; iar majorului să-i spună că sunt aci, la casa din capătul satului - sergentul trimite pe fata la „cuhnie” spunându-i să pregătească ceva bun pentru Domn locotinent. Ea pleacă zâmbind, cerând iertare de cele ce-mi spusese mai înainte. Mă izbeşte mult asemănarea fetei cu sergentul - Aceeaşi faţă drăgălaşă, aceleaşi gesturi, acelaşi umblet uşor !
Bătrânul doarme adânc, somn cu tresăriri în timp ce Brad Silviu povesteşte :
- Sunt sergentul al cărui nume e scris în livretul din mâna dumneavoastră. Acum opt zile, după ce trecusem încoace Oskolul, sunt trimis cu grupa să cercetez o pădurice despre care fusese informat domnul căpitan Silişteanul, că este ocupată de partizani. Galopam peste stepă şi când ajungem cam la o sută de metri de lizieră, suntem primiţi cu salve dese de pistolete. Cârâiau pistoletele ca ciacărurile! Informaţia era bună. Până să ne ascundem la pământ, îmi sunt răniţi uşor doi ostaşi. Lăsăm caii şi ne târâm prin iarba înaltă, printre mărăcini, către o mâncătură de teren. Ascuns aici, îmi fac planul de atac fiindcă nu vream să mă întorc cu mâna goală. Mai făcusem eu alte isprăvi înainte, că asta ne era doar misiunea, de a curăţa terenul din urmă. Nu degeaba sunt crescut în munţii Maramureşului; unde de multe ori am fost nevoit să vin de hac urşilor ce-mi vămuiau turma de oiţe, nu cu puterea, ci cu şiretenia. Iau cu mine trei băieţi cu o puşcă mitralieră, celorlalţi le dau ordin să ţină sub foc intens marginea păduricei şi, târâşi ca şerpii ne strecuram printre buruieni şi mărăcini până la marginea din dreapta. Partizanii erau urcaţi în copaci şi trăgeau mereu asupra cailor noştri şi împrejur. Nu ne văd. Pregătim grenadele incendiare şi la comanda abia şoptită, patru grenade zboară în lăstărişuri bubuind grozav, împrăştie pe frunze lichidul inflamabil. Aruncăm mereu până terminăm grenadele, în păduricea numai fum şi flăcări.
Ruşii nu mai trag ci, orbiţi de fum, fug besmetici să scape din foc în câmp, afară. Îi luăm ca din strachină. Am adunat ca la şaizeci de inşi, copii şi bătrâni. Ofiţerul care-i comanda şi doi politruci, s-au împuşcat singuri. În coloană de marş ducând pe cei doi răniţi ai noştri, mă prezint cu ei la comandament. Pentru partizanii scoşi din lege, nu există cruţare, ştiam asta, dar nu ştiu ce m-a făcut să’i duc la comandă să se hotărască cu ei. Sunt ascultaţi aşa de formă şi-s duşi de grupa mea sub comanda unui domn sublocotenent, într-o scobitură de teren, să fie executaţi. Ei plâng, se târăsc în genunchi, urlă să fie iertaţi, dar nu-i aude nimeni. 
Mă aşez la puşca mitralieră, o armez, sunt gata, numai domnul sublocotenent să coboare mâna şi… Dar, domnul sublocotenent nu coboară mâna, zăboveşte. De ce ? Vrea să lungească chinul acestor nenorociţi? Îi place să-i vadă cum se svârcolesc ca viermii, să-i vadă cum urlă ca fiarele în cuşcă? Nu ştiu… dar văd că mâna începe să se coboare încet, în jos. Suntem gata! Degetul arătător atinge trăgaciul rece, însă… nu apasă, fiindcă din grămada clocotitoare se ridică un strigăt puternic: „Nu puşcaţi ! Sunt rumân !”
- Să nu trageţi băieţi ! ordonă domnul sublocotenent şi merge spre grămadă. Se face linişte. Toţi îl privesc cu ochi de vită dusă la abator:
- Care-i român ? Să iese aici ! strigă dânsul.
Din învălmăşagul acela, se desprinde un bătrân înalt, cu barba albă, murdară şi iese înainte.
- Eu îs! vorbeşte el, tăios. Eu privind pe acel bătrân, m’a prins un fel de ameţeală, las puşca mitralieră şi mă apropii. Vorba lui e ca vorba părinţilor din ţinutul meu. Simt că-mi tremură inima fără să vreau. Povesteşte în românească stricată cum au fost încărcaţi în maşini şi duşi undeva să ucidă nişte tâlhari ce jefuiau colhozurile şi dau foc la sate.
În Rusia, de multe ori, se ridicau aşa, cete de voinici.  Auzindu-l vorbind aşa, îi cer voie domnului sublocotenent să mă lase să vorbesc eu cu el:
- De pe unde ieşti, neică ? îl întreb în graiul din munţii mei.  El se gândeşte puţin şi-mi răspunde rar, privindu-mă de sus până jos:
- Apăi! Deaclio di la Mărmuriş! Diparte rieu!
- Da, chianu teu, cum si chiamă?
- Chianu meu ? Se gândeşte mult ca pentru a-şi aduce aminte. Chianu meu se cheamă Saru!
- Saru! Cum ti chiamă pre nume?
- Iştia îmi zic Ivan, aclio, Ion.
- Muierea tea?
- Diaclio? Apăi… Stiana o străgam.
- Copchiii tei?
- Pi-l mare, Părvu, pi-l mic Silu...”
         - Nu mai pot răbda, continuă sergentul, şi strig: Tată! Tată! Te-am aflat! Doamne, Te laud şi preamăresc! Aflasem, găsisem pe tatăl meu bun, dispărut în războiul ăl mare, când eu n’aveam decât patru ani. Ăsta-i, care doarme aici, îl arată sergentul pe bătrânul din pat.
- Domnul sublocotinent lăcrăma ca şi camarazii mei, toţi, iar eu îmi amestecam lacrimile cu lacrimile tatii, în barba lui albă, murdară, povesteşte el, iară, pe nerăsuflate. Ne reîntoarcem cu toţii la comandă fără să executăm pe cineva, se raportează domnului Comandant cele întâmplate; iar el luând aceasta ca un semn dumnezeiesc, îi sloboade pe toţi rusnacii, să se ducă pe la vetrele lor, spunând că mai sunt şi azi, minuni ale lui Dumnezeu. Îl întreabă pe tata care-i este satul de acum şi, cum se uită pe hartă, spune că vom avea drumul pe acolo. Aşa se face că stau aici, de acum trei zile, de când a trecut unitatea mea; iar eu îmi petrec concediul căpătat, de 15 zile, aici, în casa tatii, cu sora mea vitregă, frumoasă cum rar sunt şi la noi în munţi. Mi-o ajuta Dumnezeu să-l duc acasă cu fată cu tot, că tare-i arde inima să închidă ochii la umbra munţilor noştri, nu prin aste pustietăţi.
Aşa termină sergentul Brad Silviu minunata poveste a regăsirii tatălui pierdut spre apa Donului, sculându-se de pe scaun să-şi sărute frumoasa soră, cu ochii voalaţi, care tocmai se furişea în odaie cu o cogeamite tavă plină cu plăcinte căzăceşti, al căror miros gâdila nespus de plăcut nările unui înfometat ca mine. După ce mă satur bine cu bunătăţile aduse la masă, mulţumesc sergentului şi prea drăgălaşei surioare vitrege, îi spun că mai bine e să fie singur în familie, netulburat de nimeni, şi mă duc să mă culc în palatul meu, învelit cu rogojini, iluminat electric în interior, pe lăzile cu muniţii, fără să pot dormi, impresionat de cele auzite seara, şi de urletul câinilor de prin ogrăzile părăginite ale Cazacilor.
 (Aici se termină pagina 172, după care lipsesc paginile 173 şi 174. Însemnările continuă cu pagina 175 - n. red. În continuare avem un fragment, cel care s-a păstrat, din relatarea bătrânului maramureșean, despre cum i-a fost viața în Rusia sovietică, după prizonieratul din Siberia)
Cât au mers? Pe unde-au mers? Nu mai ţine minte. Ştie numai că, într’un amurg de seară, în toamna anului 1919, pe o vreme rea, după ce au trecut apa Donului şi pustiul de nisip, a căzut sleit de puteri aproape de un sat frumos. A fost găsit în nesimţire, slab şi bolnav de un pâlc de fete ce mânau din urmă o herghelie de cai, de prin stepe. L-a luat alături de ea, pe cal, şi aşa au ajuns în acest sat.
- Aici, peste drum, unde-i mormanul acela de ruine, se ridica falnică, casa starostelui cazacilor. Fata care mă culesese din stepa pustie, era fiica lui. M’am întremat repede, am fost om de omenie şi, după un an, prin 1920, m’am însurat cu aceia ce mă culesese. Am petrecut frumoasă viață între aceşti Cazaci cinstiţi, eram sdravăn, cumpănit la vorbă şi în 1927 am fost ales staroste în locul socrului prea îmbătrânit. Atunci s’a întâmplat revolta culacilor cazaci. Peste toată ţara cazacilor, de la Don, s’a abătut furtună pustiitoare.
Satele şi aşezările au fost isbite, risipite, sfărâmate cu tunurile. Lumea împrăştiată în cele colţuri ale lumii. Aveam trei copii, doi băieţi şi fetişcana asta. Unul a scăpat din prăpăd cu mine şi fata. Ortaca mi-a fost ucisă de o ghiulea, gospodăria dărâmată. Au plecat Muscalii şi ne-au lăsat cu durerea noastră. Pe cei ucişi nu era slobod să-i îngropăm, şi au slobozit Muscalii haite de câini flămânzi să-i mănânce. S’a supărat şi cerul că trei ani n’a slobozit un strop de apă peste pământul stropit cu sânge. Părăul şi iazul au secat. A fost moarte şi foamete mare. Om de om se feria. Se auzia că la Celbin, mormintele se găsesc goale, fiindcă morţii erau furaţi şi mâncaţi de cei vii. Copiii nu mai sburdau pe uliţele satului că dispăreau fără urmă; aşa a pierit  într-o bună zi şi „Cole” al meu, numai de 5 ani. Târziu am aflat că a fost mâncat în celălalt capăt al satului de… oameni. Eu nu m’am spurcat, am trăit cu rădăcini de ierburi şi frunze de copac. Dumnezeu să ne păzească.
 Zicând aşa, bătrânul îngenunche în faţa icoanelor din colţul de răsărit al odaiei, face mătănii lovindu-şi fruntea de pământ, se’nchină şi murmură rugăciuni abia şoptite. Candela aruncă văpăi în pletele-i albe; pare un sihastru al stepelor. Se scoală şi urmează:
- Amu’, arde inima în mine de când m’a găsit fecioru meu să plec la noi în Mărmureş, să simt pământul şi să închid ochii liniştit în umbra şi răcoarea munţilor mei, privindu-le creştetele ninse. Ajută-ne, dacă poţi! îşi încheie moşneagul povestea lui, cu lacrimile şiruindu-i în barbă.
I-am sfătuit să se prezinte împreună până nu se termină concediul flăcăului, la cartierul oricărei divizii române, să povestească minunata regăsire a tatălui cu feciorul şi vor fi trimişi toţi trei în ţară.
Plec mulţumit din casa bătrânului strângându-le mâna cu drag şi urându-le călătorie frumoasă către ţară.
La ora 6 seara, primesc ordinul de deplasare spre Iepizanaft. (...)
Locuitorii sunt foarte primitori, serviabili. Se bucură nespus de mult că au scăpat de stăpânirea bolşevică. Caut şi găsesc pe Ole Iermiliuc, un bătrân trecut de 70 de ani, către care mi-a dat o recomandaţie şi scrisoare moş Brad din Vorobiev. Au vitejit împreună în lupta contra bolşevicilor în 1927, prin stepele Donului. Ceteşte cele câteva rânduleţe măsgălite pe hârtie, clatină din cap şi plânge. Îi pare rău că pleacă departe, spre Soare-Apune, tovarăşul lui de odinioară. El i-a povestit multe despre minunata noastră ţară şi… păcat că-i prea bătrân dar s’ar duce măcar… călare s’o vadă. Când îi spun cam câte zile ar trebui să facă călare, nu se miră şi spune că a mers el de trei ori mai mult până la Kurdistan şi la Sibir.”

      Eh, ce ziceți?... E careva care nu vede mâna Domnului în toată povestea asta?!...
      Merg și la câteva detalii: Nu sergentul Silviu Radu a ezitat să apese pe trăgaciul mitralierei care urma că curme viața tatălui său! El avusese „contribuția” sa atunci când i-a făcut prizonieri pe partizani și nu i-a împușcat pe loc și pe toți, așa cum se obișnuia, ci i-a dus la comandant, așa cum nu era obiceiul. Repet: nu aceasta era procedura! Pentru partizani tratamentul era unul singur și fără discuții, fără comentarii: glonțul pedepsitor pentru fapta lor lașă. Silviu al nostru, Silu, cum îl ținea minte tată-su, a reacționat sub porunca neștiută a Domnului și s-a abătut de la procedura standard. În felul acesta s-a mai scurs ceva timp. Cine avea nevoie de acest răstimp? Cine altul decât bătrânul său tată. Ascuns în pădure, el nu știa prea bine ce soldați au intrat în sat. N-a apucat să-i audă vorbind! Să-i audă vorbind în limba sa maternă, pe care n-o mai vorbise de douăzeci și ceva de ani!...
      Oricum, bătrânul a ezitat în a-și face cunoscută identitatea de român. De ce oare? De ce a lăsat să treacă atâta timp, riscând să fie împușcat împreună cu ceilalți?! Și abia într-un târziu, „văzând” ezitarea locotenentului care tot întârzia să dea ordinul fatal, a strigat mântuitor: Sunt rumân!
      Eh, de ce a ezitat bătrânul?
      Cuuum?! Nu vi se pare pertinentă întrebarea?... Domnii mei! Toate detaliile din această poveste absolutamente biblică, evanghelică, au o mare însemnătate fiecare! Citiți comentariile lui Steinhardt la Noul Testament, la faptele și cuvintele Învățătorului: sunt comentarii literare de fapt, care evidențiază subtila punere în text a evanghelistului, dar mai ales a Mântuitorului, a Domnului, care, prin tot ce face, ridică la maximum nivelul de literaritate al vieții, al trăirii!
      Căci, în relatarea acestei minuni, minunea de la Vorobiev, învățătorul - și iar nu este întămplător cine a consemnat minunea: un învățător!, Constantin Roiban, face operă de evanghelist, consemnează faptele Domnului la care a fost martor...
      Așadar, de ce ezită bătrânul?
      Roiban consemnează cum ceilalți săteni se tăvăleau pe jos cerând îndurare, plângeau, îi blestemau pe bolșevici etc., etc. Ipoteza mea: exista pentru bătrân riscul, repet: riscul, ca odată ce va spune că este român, el să fie iertat. El și numai el! Știa bine că nu există iertare pentru partizani. Iar dacă el ar fi scăpat cu viață, iar toți ceilalți, aproape tot satul, ar fi fost împușcați de militarii români, ce viață ar mai fi fost pentru el, el care era starostele acelui sat de cazaci?! Ar fi riscat să pară că se dezice, trădându-i, de cei care, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, îl salvaseră de la moarte și-l adoptaseră cu atâta generozitate. Tipic căzăcească!
      Prin ezitarea sa de a avea altă soartă decât ceilalți consăteni, bătrânul „și-a plătit” datoria de recunoștință față de binefăcătorii săi. Dar în același timp i-a „oferit” ofițerului posibilitatea să ezite și el! Ezitarea locotenentului este alt moment de grație, de intervenție divină! Execuția prelungindu-se, întârziind să se producă, bătrânul cedează: faptul că el era român, iar cei ce se pregăteau să-l împuște ca pe un rus turbat erau și ei români, era un detaliu prea spectaculos ca să rămână necunoscut și să nu producă niciun efect! Coincidența era prea mare ca să treacă fără urmări, fără să se afle de ea! Și strigă: Sunt rumân!
      A riscat din nou bătrânul staroste de cazaci! Căci, nota bene, faptul că era român putea să conteze și pe invers, ca o agravantă a situației sale!... Nenorocitule, ai tras în frații tăi?!... Lucrurile puteau lua și această turnură, ba chiar să fie numai el împușcat, conform mentalității românești că dacă ai un singur cartuș și ai de ales pe cine să răpui, pe dușmanul de moarte sau pe fratele care a încercat să te vîndă acelui dușman, românul pedepsește mai presus de orice trădarea, dezicerea cea mai gravă de la condiția umană, a fratelui vânzător și trădător de frate...
      Se mai pot face și alte comentarii, în același sens și spirit. Le las pe seama și pentru plăcerea altora. Eu mai adaug atât: sergentul este cu degetul pe trăgaci, în fața sa este taică-su, pe care urmează să-l ucidă, dar el nu știe, nimeni nu știe asta, și așteaptă pasiv comanda... Dumnezeu a acționat prin sergent atunci când acesta i-a dus pe partizani la comandant, în loc să-i execute pe loc, mintenaș, așa cum era regula. Nu știa nici el de ce a făcut-o. De ce nu i-a împușcat pe loc, după ...datină! Știa însă Cineva... A două oară, Dumnezeu se arată și acționează asupra locotenentului care trebuia să dea ordinul, să coboare brațul, slobozind astfel rafalele mitralierei asupra rusnacilor. Iar brațul locotenentului întârzie să coboare! Nimeni nu știe de ce brațul întârzie să coboare. De ce? Este evident de ce! Așteaptă strigătul mirobolant: Nu pușcați! Sunt rumân!... Era undeva scris, adică prevăzut, în mintea Cuiva, ca acest strigăt să se audă! Să fie rostit!
      Sergentul, de îndată ce-și dă seama că era cât pe ce să-l împuște pe taică-su, cel după care tânjise atât amar de vreme, și că l-a regăsit, identifică imediat, spontan și precis esența celor ce se petrecuseră, concluzionând: Doamne, Te laud și Te prea măresc!
      ...Ce să mai vorbim?! Ești mare meșter, Meștere!
      Și, în definitiv, ar trebui să-Ți mulțumesc personal, căci mi-ai făcut și mie un loc în această poveste decât care nu știu alta mai frumoasă! Căci ce s-ar fi întâmplat cu ea, cu minunata de ea, dacă nu dădeam eu de dînsa?! Iar eu cum am dat de această prea minunată mirabundă? Ducându-mă după dumneaei până la Drobeta Turnu Severin!... Unde nu mai pusesem piciorul de pe vremea când se numea numai Turnu Severin, iar insula Ada Kaleh din fața urbei era încă plină de viață și de șalvari, iar eu eram îndrăgostit de Viorica P.D.B... Deci, de mai bine de 55 de ani! Și nu-mi pusesem nicicum în cap să mai ajung pe acolo... În general, nu prea mă fâțâi de ici-colo pe scoarța terestră!... Prefer să contemplu cum se scurge la vale apa, înnebunită de curiozitate, să vadă cât e lumea asta de variată, de diferită cu fiecare pas pășit!... Urăsc mișcarea!
      Și cu toate astea m-am cărăbănit sute de kilometri de acasă, fără să-mi fie clar de ce acest sacrificiu! Căci sacrificiu e, la aproape 70 de ani, cât aveam și luna trecută, să călăresc CFR-ul câteva sute de kilometri ca să vorbesc la un post TV nici cinci minute, în sprijinul unei candidaturi fără nicio șansă, a unui necunoscut, voitor la Primăria Municipiului. Am regretat că mă duc chiar înainte de a fi invitat, cum mă așteptam să fiu, și am știut că nu voi refuza... Mă miram și eu de ce nu refuz! Am aflat de ce?, dar asta abia în tren, la întoarcere, atunci când m-am apucat într-o doară să frunzăresc cărticica primită de la domnul candidat... Cărticica cu minuni!... Iar întorsul acasă mi-a fost absolut feeric! Extaz pur.
      Erau o mie și un milion de șanse ca eu să nu dau de acest libellus. Miliarde! Și o singură variantă câștigătoare. Cineva a mizat pe ea. De fapt, a provocat-o, a produs-o, nici nu știu cum să zic! Și a ieșit capitolul de față. Și tot ce va urma! Căci nu voi lăsa lucrurile să se încheie așa, fără contribuția cititorului, adică a mea. Final deschis și interactiv: aștept un ziarist isteț, care să preia toată documentația, adică numele satului și al familiei, să meargă să-i caute pe urmași și să vadă ce a mai rămas în amintirea familiei din minunata poveste, ce s-a întâmplat cu sergentul Silviu Brad și al său tată. Poate mă duc chiar eu în satul Saru să dau de urma, de dâra Domnului... S-o amușinez! Cum vă spuneam, extaziat...
      ...Mă simt dator să răspândesc această poveste căci ea aparține Cuvîntului rostit de Domnul Însuși, altă explicație, altă ipoteză explicativă nu poate fi imaginată! Este Logos înfăptuit! Împlinit! Mulțumescu-Ți, Doamne!

(Fragment din Cartea cu mirabunde, în pregătire pentru tipar)

                                                                                                       ION  COJA

3 decembrie 2012

SOLIDARITATE ŞI NU SOLITARITATE!

         Peste aproximativ o oră, la New York, este miezul nopţii.  Ziua de 1 Decembrie, sărbătoarea tuturor românilor, aproape a trecut.  În 30 de ore care s-au scurs am dormit exact 45 de minute.  Camerele de comerţ româno-americană şi moldo-americană au anulat sărbătorirea acestei importante zile la restaurantul Bucharest din New York.  Prin urmare am petrecut aceste 30 de ore, acasă, cu familia, in faţa computerului.  M-am simţit de parcă aş fi fost la Alba Iulia, la Chişinău, Bucureşti ori în oricare altă comunitate românească de pe planetă.  Comunicarea rapidă prin Internet te face participant la viaţa românilor de pretutindeni.  Mi-am dat astăzi seama că poporul nostru are destul de multe conştiinţe nationale, oameni care se simt români pâna-n măduva oaselor şi care onorează cu truda lor zilnică, calitatea de român.  După cum se exprima un clasic:  "am o singură Patrie, cea în care m-am născut şi am crescut, restul sunt ţări!"  Am primit felurite mesaje, unele încărcate de o bucurie nemărginită, altele triste, deplângând viaţa consângenilor noştri, atât de la baştină, cât şi a celor plecaţi de acasă, în căutarea unui trai mai îndestulat.
        Motivul principal pentru care am hotărât să alcătuiesc acest mesaj, la sfârşitul zilei de sărbătoare este pe cât de simplu, pe atât de important:  AM VRUT SĂ VĂD DACĂ FIRMA LICEULUI LUCIAN BLAGA DIN TIRASPOL, SCRISĂ CU LITERE LATINE, VA REZISTA PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ZILEI DE 1 DECEMBRIE, FĂRĂ CA VREUN RĂUFĂCĂTOR S-O VANDALIZEZE, S-O DISTRUGĂ!  SUNT INFORMAT DIN SURSE DEMNE DE ÎNCREDERE, CA FIRMA ESTE LA LOCUL EI, ÎNTREAGĂ ŞI NEVĂTĂMATĂ!  Semn bun, semn rău? Vom trăi şi vom vedea ce urmează!  Oricum am da-o, această şcoală rămâne una din baricadele de luptă, pentru apărarea românismului, pentru apărarea demnităţii naţionale.  Una în care soldaţii noştri sunt copiii, sub conducerea profesorilor, iar ajutorul din partea celor 35 de milioane de suflete, de pe întreaga planetă, ce fac umbră pământului in limba română, este aproape inexistent.  Oastea noastră naţională, fără sprijin de afară!
         Pe data de 3 septembrie, la început de an şcolar, am fost alături de copii, însoţit fiind de către doamna Liliana Vasiliev, de la Constanţa, reprezentând Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina.  Din partea OSCE-ului s-a prezentat ofiţerul politic Lyndon Allin, pe care îl cunosc din SUA.  În rest, copiii însoţiţi de părinţi şi profesorii acestora.  Eram tare curios cum va fi ceremonia de începere a noului an şcolar, deoarece am ajuns în Tiraspol cu o zi înainte, când acolo se sărbătoreşte eliberarea regiunii de "fasciştii" moldoveni, iar o tânără ţipa într-un microfon cât o ţineau plămânii slavă lui Putin, slavă armatei a paisprezecea.  Pe bulevard, la vederea maşinii mele cu număr de Constanţa, un bărbat a scos capul pe fereastra taxiului, numindu-mă "prostituată românească".  Noroc de faptul că eram însoţtit de domnul director al liceului Lucian Blaga, Ion Iovcev, care mi-a tradus ce vărsase cu aşa venin individul respectiv, deoarece bruma mea de rusă, invăţată în şcoală şi nepracticată nu avea cum să mă ajute.
         Ceremonia de deschidere a anului şcolar a fost cu totul şi cu totul specială.  S-a cântat, s-a recitat, au fost discursuri înflăcărate şi multe lacrimi am văzut pe obrajii celor prezenţi.  Doamna profesoară Liliana Vasiliev de la Constanţa şi-a adus aminte de propria copilărie, când împreună cu familia a trecut Prutul, în căutarea refugiului din calea ocupanţilor bolşevici.  Simţea în copii, neliniştea care o avea în suflet, când a trebuit să părăsească Basarabia.  A izbucnit în hohote de plâns şi pe fondul acesta a părăsit şcoala.  Eu, la rându-mi, am povestit în careu despre fiica mea ce începea la New York clasa întâia şi faptul că îi iubesc pe elevii şcolii, chiar dacă biologic nu sunt tatăl lor.  Ei sunt viitorul nostru şi trebuie să ne facem datoria de părinţi corespunzător, deoarece însămânţând ce trebuie, vom culege roadă bună, altfel va fi rău pentru noi, toţi. Am recitat strofa de aur pe care poetul Grigore Vieru a scris-o, când fetiţa mea era micuţă, comunicând celor de faţă că-mi cer spiritual permisiunea de la poet să introduc un vers, pe care eu îl consider esenţial, în conjunctura noastră.  Iată cum sună strofa cu versul adăugat de mine în paranteze:
"Dulce-i limba românească,
 Dulce-i limba englezească,
 (Dulce-i limba cea rusească),
 Dulce-i limba omenească,
 Toate, toate să trăiască!"
Le-am explicat tuturor că Grigore Vieru nu avea absolut nimic împotriva limbii ruse, însă nu era de acord cu ce facuseră unii oameni prin şi cu ajutorul limbii ruse.  Mesajul meu a fost unul de iubire, chiar dacă cei ce nu sunt capabili de iubire, o transformă  în ură.  Da, sunt romăn şi mă mândresc cu asta!  Se cunoşte mai peste tot ce istorie fascinantă avem, ce tradiţii şi folclor posedăm, iar dulcea noastră limbă este atât de complexă că multe popoare s-ar mândri cu ea.   Cănd vorbesc in faţa oamenilor cu diverse ocazii, punctele mele de vedere sunt aceleasi şi nu cred că greşesc cu ceva dacă trezesc in compatrioţii mei sentimentul identităţii, mândria de a fi romăni.  Avem, ca popor, o zestre spirituală fascinantă, pe care trebuie s-o apărăm, pentru a fi transmisă celor ce vin după noi, copii şi nepoţi. 
           Pe acest fond normal de înţelegere şi acceptare mi-am luat rămas bun de la consângenii pe care soarta i-a aşezat într-o Transnistrie, aflată, în prezent, sub ocupatia separatiştilor, nerecunoscuţi, oficial, de nimeni pe planetă.  Este bine de reţinut că la stânga Nistrului trăieşte circa jumătate de milion de consângeni de-ai noştri.  Ajungând la New York am fost înştiinţat că de la sediul OSCE din Viena s-au primit reclamaţii, întrucât doi români de la dreapta Prutului au venit la liceul românesc din Tiraspol, încingând spiritele naţionaliste.  Aceşti doi români sunt doamna profesoară Liliana Vasiliev şi eu, Florin Cârlan, aflat cu traiul la New York.  As vrea să abordez acest subiect într-un mod inedit pentru cei mai mulţi dintre noi.  Aici, în SUA, când sunt felicitaţi cei ce intră în posesia paşaportului american de catre preşedinte, acesta, de regulă, sugerează noilor posesori să nu uite niciodată de unde vin, să nu-şi uite rădăcinile.  Preşedintele Bush, de exemplu, spunea că de se uită originea, America nu are ce face cu astfel de indivizi.  Eşti folositor atâta timp cât ai o origine, cât foloseşti valorile cu care ai crescut şi mergi pe drumul cunoscut atât de bine.  Dacă gândim corespunzător, lucrurile chiar aşa stau:  eşti un bun dacă fucţionezi cu ceea ce posezi, altfel reprezinţi un vas gol, fără valoare!  Chiar şi presedintele Obama este mândru de originile sale africane, ştiindu-se bine că tatăl acestuia a fost african.  De ce se cere ca noi să fim altceva decât a hotărât Dumnezeu?  De ce aşa batjocură la adresa noastră?  Ce rele am comis de suntem pedepsiţi în felul acesta?  În final şi ocupanţii şi ocupaţii sunt tot oameni, care vin de la, exact, aceeaşi sursă.  Se aude din ce în ce mai des, prin Basarabia, "spânzuraţi-i pe români, ca pe nişte câini" sau "urmaşilor lui Ion Antonescu, soarta acestuia"!  Astăzi, tineretul rus, în Chişinău, a oferit prezervative celor ce se aflau in Piaţa Marii Adunări Naţionale, cu ocazia zilei noastre naţionale, ca semn de a nu ne înmulţi.  Îi sfătuiesc pe aceşti tineri să citescă în Guiness Book, unde noi, romănii, avem activitatea sexuală cea mai puternică de pe planetă, aşa-zisul "sexual drive".  Trecem, dragilor şi prin plasticul speranţei voastre de a ne vedea exterminaţi.  Găsiţi alte căi, dacă tot vreţi să ne arătaţi cât de diabolici sunteţi!  Revenind la rapoartele OSCE-ului, aş întreba ce este mai periculos, versurile recitate de mine copiilor din Tiraspol sau expresia, cu origini în vechile orânduiri inchizitoriale, "spânzuraţi-i pe români, ca pe nişte câini"?  Aş vrea să se ştie că doamna Vasiliev se ocupă de sute de elevi din Basarabia, veniţi pe litoralul Mării Negre, şi asta nu de un an, doi, ci de douăzeci de ani.  Eu n-am nici o tragere de inimă spre alte locuri pe planetă, cu toate că sunt atâtea de văzut, dar socotesc că slujirea Neamului este mai important decăt toate şi pun tot ce am pentru acest ţel nobil.  Oare asta merită doamna Vasiliev, asta merit eu?  M-aş fi bucurat precum copiii să fi auzit că OSCE-ul se interesează de cazul elevului Alexandru Bejan, de la liceul Lucian Blaga, acuzat pe nedrept de terorism.  După atacul asupra turnurilor gemene le New York s-a efectuat o analiză a periculozităţii diferitelor comunităţi pentru SUA, din punct de vedere al terorismului.   Pentru noi, românii, s-a stabilit că singurul pericol pe care-l prezentăm este că am putea schimba, într-o singură noapte, culoarea întregii faţade a vestitului Empire State Building, de la nivelul străzii până la antena de la etajul 103.  În aceste condiţii, la Tiraspol, Alexandru Bejan este acuzat de terorism.  Oare, nu cumva, s-a depăşit orice limită a bunului simţ?  Nu cumva abuzul este la nivelul anilor de deportări şi condamnări, doar pentru că suntem români?  S-au strâns prea multe, numai de la împuşcarea mortală, în prima zi a acestui an, a lui Vadim Pisari, fără nenorocirile petrecute anii trecuţi.  Este clar:  PENTRU REFACEREA URSS-ULUI TREBUIESC VICTIME!
             Nu mai e nimic nou sub soare, străinul rămâne străin şi nu vrea adevăr şi dreptate!  Dar ce facem noi, poporul, consângenii, compatrioţii?  Nu întâmplător am ales titlul scurt, dar foarte sugestiv:  SOLIDARITATE, NU SOLITARITATE!  Pe plan local, am organizat proteste la misiunile rusesti de la New York, cu prilejul fiecărui abuz săvârşit în Transnistria.  Prezenţa la aceste proteste a fost, de fiecare dată, foarte scăzută.  Săptămâna trecută s-a organizat la Bucureşti, in faţa ambasadei Ucrainei, un protest pentru fraţii din Bucovina, care îndură atâta nedreptate.  Din nou, prezenţa la protest, foarte, foarte scăzută.  Bunica mea din partea tatălui a fost iliterată, insă urmărea familia noastră cel mai îndeaproape.  Când era întrebată de vecini de ce este cu ochii mai mult pe noi, din toţi cei şase copii, răspunsul ei era, pe cât de simplu, pe atât de înţelept:  "Ionel să dusă cu frate-său pe front şi să-ntoarsă fără Tomiţă, că-l împuşcară ruşii.  Îşi adusă şi el fomeie de pe pământurile luate de duşmani.  Nici aci n-au linişte din pricina Basarabiei, fiindcă-s hăituiţî pi la Bucureşti, pi la mare, cu DO-iştii pin Bărăgan.  Mi să cam făcu frică şi pentru Ionel şi pentru basarabeanca lui, ce să mai zâc de ăi mici.  Cum să nu-mi fie-n grijă, coană Petro?"  Iată, deci pe muma mea, fiindcă aşa se spune bunicăi în Oltenia, la Caracal, cu toată fiinţa lângă familia noastră, cei mai hăituiţi şi hărţuiţi dintre toţi ceilalţi.  Cu mintea de acum înţeleg cel mai bine în ce consta toată înţelepciunea mumei mele:  aceasta era, de fapt, regula maternităţii, a paternităţii, a fraternităţii!  Să fii acolo unde este greu, unde este nevoie!  Şi, este nevoie de noi, acum, în aşa de multe locuri!  ÎN SOLIDARITATE ŞI DUŞMANUL SE GÂNDEŞTE DE TREI ORI PÂNĂ SĂ NE FACĂ UN RĂU.  ÎN SOLITARITATE, OCUPANTUL TE CONTROLEAZĂ, TE ÎNROBEŞTE, FĂRĂ SĂ MIŞTE UN DEGET.  Trebuie să ne întindem mâna unul-altuia, dacă vrem să rezistăm, fiindcă esenţa nu-i supravieţuirea, ci a trăi în linişte şi pace, într-o lume civilizată, supertehnicizată, globalizată ca efect al supertehnicizării.
          LA MULŢI ANI CELOR CU INIMA ROMÂNĂ, ÎN SOLIDARITATE ŞI CÂT MAI GRABNICĂ REÎNTREGIRE!  AŞA SĂ NE AJUTE, BUNUL DUMNEZEU, FIINDCĂ O MERITĂM!

Florin Cârlan
Preşedintele Fundaţiei Grigore Vieru
New York

1 DECEMBRIE 2012

Mesajul Consiliului Unirii a ajuns in Sala Unirii la Alba Iulia


Un grup din 87 de membri ai Consiliul Unirii au participat la festivitatile de Ziua Unirii de la Alba Iulia. Plecarea a fost in seara lui 29 noiembrie. La frontiera cu Romania, autocarele, la fel ca si celelalte mijloace de transport, au stat patru ore si jumatate, asteptind repararea “panei” sistemului de evidenta computerizat a intrarilor si iesirilor din Romania.

Din acest motiv, programul preconizat de organizatori a fost modificat, o dorinta raminind vizitarea, mai pe indelete, a cetatii de la Alba Iulia. Acest lucru a reusit partial, ziua de 29 noiembrie fiind foarte insorita, spre deosebire de 1 Decembrie, care s-a aratat cu un timp mai mohorit. Ghidul, un tinar unionist, a avut o prestatie emotionanta, salutindu-i pe basarabeni cu un “Bine ati venit acasa!”

La Alba Iulia au venit multi cetateni romani si straini. Ceremonia festiva a avut loc in Sala Unirii. S-a oficiat un Te-Deum si s-au rostit discursuri de mare valoare in cadrul slujbei religioase.

Manifestarile au debutat cu o depunere de coroane, Consiliul Unirii a depus doua coroane, insa responsabilii de aceasta parte a programului nu au anuntat depunerea de catre delegatia CU din R.Moldova. Un grup de 34 persoane, din cei 87 prezenti la Alba Iulia, a participat la manifestarea solemna, cu prezenta oficialilor, in Sala Unirii, unde au fost citite mesajele Soliilor venite la Mecca romanilor. Mesajul CU a fost citit de unul dintre coordonatori, Vitalia Pavlicenco, fiind apoi remis Primarului Mircea Hava.

Delegatia basarabeana, sustinuta de ceilalti, a avut o reactie de solidaritate, toti scandind “Basarabia e Romania”. Responsabilii de programul de la Sala Unirii au adus multumiri, remarcind prezenta basarabenilor, care “a imprimat o atmosfera cu totul speciala” solemnitatilor. Ne-au invitat si alta data si au spus ca putem conta pe ei.
Apoi, basarabenii s-au incins, impreuna cu ceilalti romani, in Hora Unirii.
Multumim tuturor romanilor care au fost alaturi de delegatia din Republica Moldova in aceasta actiune.

Un moment de suflet, absolut special, a fost in comuna Limba, din apropiere de centrul judetean, unde Dan Ioan Mariuta, presedintele Asociatiei “Realitate si Adevar”, membru al CU, ca si presedintele Asoiciatiei “Limbenii”, un colonel cu lacrimile in ochi la venirea noastra in caminul cultural, au oferit o masa si o sarbatoare romanilor basarabeni, alaturi de romani din Serbia si Bulgaria, veniti si ei acolo. Acolo s-au tinut discursuri, am descoperit si citi poetiu avem…

Drumul la Alba Iulia, cu doua autocare, a fost greu, dar placut si romanii au ramas foarte multumiti. Pe drum incolo si inapoi au ascultat muzica patriotica si usoara romaneasca si straina, au vizionat si cutremuratorul film “Oglinda”, de Sergiu Nicolaescu, despre controversata perioada legata de arestarea lui Antonescu si fortarea abdicarii Regelui Mihai, au rostit versuri proprii, scrise chiar la Alba Iulia, sau cu 21 de ani mai inainte, fiind versuri proUnire, cum am aflat despre Traianus Vasilcau, poet, membru al Consiliului Unirii.

SP al CU

30 noiembrie 2012

Consiliul Unirii la Alba IuliaMesajul Consiliului Unirii la Alba Iulia

Publicat la 29 noiembrie 2012

MESAJ

către Românii veniţi la Alba Iulia

Fraţi Români,

“Secolul XIX, al naţionalităţilor”, a însemnat şi cristalizarea conştiinţei privind unitatea naţională românească, privind un destin comun în trecut, prezent şi viitor.

La 21 noiembrie 1917, Sfatul Ţării a proclamat “Republica Democratică Moldovenească”, iar, la 24 ianuarie 1918, a adoptat Declaraţia de Independenţă. Pe 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat DECLARAŢIA de UNIRE a Basarabiei cu România:

“În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia, acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama ei România. Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!

Pe 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Naţională pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi a Maramureşului cu România, încununa, la Alba Iulia, Actele de Unire de la Chişinău şi Cernăuţi.

Nicolae Bălcescu ne-a lasat testamentul: „Naţiunea este mai importantă ca Libertatea. Pierdută, Libertatea se recapătă, dar Naţiunea, odată distrusă, este definitiv dispărută!”

Consiliul Unirii s-a constituit în acest an, în care s-au împlinit două secole de ocupaţie ruso-sovietică a pământurilor româneşti dintre Prut şi Nistru, şi are drept obiectiv strategic reconfirmarea Actului de Unire din 1918, prin lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop, fapt evocat şi în Declaraţia de la Chişinău din 28 iunie 1991.

Consiliul Unirii include reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţilor de peste hotare, partide românesti de pe ambele maluri de Prut. Declaraţia de Independenţă din 1991 scutura jugul colonial şi deschidea calea reîntregirii neamului. Si românii au dreptul să fie într-un singur stat, să-i convingă pe factorii politici naţionali şi din Vest că unitatea românească înglobează şi interesele euroatlantice.

De 21 de ani, Basarabia îşi caută identitatea şi ideea naţională. La 72 de ani de la invazia sovietică, spunem că am suferit prea mult ca popor supus genocidului si schimbării forţate a structurii, pierzînd 1 milion de români. Nu mai dorim această nedreptate pentru români.

Consiliul Unirii, alte forţe din societatea civilă, au redat Românilor Demnitatea Naţională, cerând – prin acţiuni paşnice de răsunet – dreptul la unitate, istorie, limbă, dreptate şi viitor.

Dragi compatrioţi,

La 1 noiembrie s-au  împlinit 70 de ani de când, în partea de nord-vest a Chişinăului, pe o colină a moşiei Ghidighici, a fost inaugurat măreţul Turn al Dezrobirii Basarabiei (arhitect Octav Doicescu), în cinstea eliberării Basarabiei, de către trupele române, în vara anului 1942.

Complexul memorial, creat prin jertfa basarabenilor, a avut menirea de a servi generaţiilor drept loc de reculegere, de înălţare sufletească şi de mândrie naţională.

Consiliul Unirii solicita reconstruirea «Turnului Dezrobirii Basarabiei», de o însemnătate inestimabilă pentru dăinuirea Naţiunii Romăne. Cele două Guverne româneşti au datoria morală să se implice.

Unirea Basarabiei cu România va fi opera voinţei noastre, în baza Declaraţiei de Independenţă, care spune: „REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICIUN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

Consiliul Unirii îndeamnă Guvernele lumii să sprijine unificarea poporului român, aşa cum s-a produs reîntregirea Germaniei.

Noi, românii basarabeni veniti la Alba Iulia, juram – în numele Consiliului Unirii – că nu ne vom abate de la aspiraţia noastră sfântă şi că, prin efort comun, ne vom regăsi, cu toţii, într-un stat modern şi european, de care să fim mândri noi şi copiii noştri.

Alba Iulia, 1 Decembrie 2012

Un grup de circa 100 de membri ai Consiliului Unirii pleaca la Alba Iulia, ca sa participe la manifestarile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei si sa dea citire acestui Mesaj adresat romanilor veniti acolo.